Διαδικασία συμμετοχής - Αιτήσεις

Αίτηση συμμετοχής

Εάν επιθυμείτε να υλοποιήσετε το Πρόγραμμα GREEN KEY, θα πρέπει να συμπληρώστε τα στοιχεία της επιχείρησής σας στη σχετική αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδιακασία αυτή θα γίνεται από το Νοέμβριο του 2014 ηλεκτρονικά.

Συνεδριακά κέντρα

Προκειμένου για συνεδριακά κεντρα υπάρχει ξεχωριστή αίτηση.

Συνδρομή

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβαρύνονται με μια ετήσια συνδρομή ανάλογη με την δυναμικότητά τους. Για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο greenkey@eepf.gr.

Συνοδευτικά παραστατικά

Α/Α

Έγγραφο

Κριτήριο με το οποίο συνδέεται 

1

Σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ

 

2

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης

 

3

Βεβαιώσεις τεχνικών για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και για τη θερμομόνωση του κτιρίου

 

4

Περιβαλλοντική πολιτική και δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ι.2

5

Ετήσιο σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης

Ι.3

6

Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων με το προσωπικό για το τρέχον έτος (αν υπάρχει)

ΙΙ.1

7

Πολιτική για τις πετσέτες και τα σεντόνια “wash on demand”

ΙΙ.5

8

Σχέδιο εφαρμογής πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (G)

ΙΙ.6

9

Επίδειξη βράβευσης Green Key (φωτο)

ΙΙΙ.1

10

Μηνύματα εξοικονόμησης ενέργειας (φωτο)

ΙΙΙ.6

11

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δράσεων από τους πελάτες (G)

ΙΙΙ.7

12

Μηνιαίες εγγραφές κατανάλωσης νερού

IV.1

13

Οδηγίες προς το προσωπικό για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού (φωτο)

IV.9

14

Οδηγίες για την εφαρμογή της πολιτικής “wash on demand” (φωτο)

V.1

15

Παραστατικά (τιμολόγια) χημικών προϊόντων

V.2

16

Παραστατικά (τιμολόγια) χαρτικών

V.3

17

Οδηγίες για το διαχωρισμό απορριμμάτων (φωτο)

VI.3

18

Μηνιαίες εγγραφές κατανάλωσης ενέργειας

VII.1

19

Πολιτική για τις ηλεκτρικές συσκευές στα άδεια δωμάτια

VII.10

20

Έγκριση λειτουργίας πισίνας (εάν λειτουργεί στις εγκαταστάσεις)

 

20.1

Κατάσταση με στοιχεία ημερήσιων  αναλύσεων των νερών της πισίνας για PH & CHL (συμπλήρωση συνημμένου πίνακα)

 

21.1

Βεβαίωση σύνδεσης με τον τοπικό βιολογικό καθαρισμό αν υφίσταται ή

 

21.2

Βεβαίωση ορθής λειτουργίας ιδιωτικού βιολογικού καθαρισμού και προσκόμιση αντίστοιχων χημικών αναλύσεων από διαπιστευμένο εργαστήριο για τους μήνες Ιούλιο/Αύγουστο 2012 και

 

Παραστατικό ορθής τελικής διάθεσης της λυματολάσπης ή

 

21.3

Άδεια λειτουργίας σηπτικού βόθρου

 

22

Παραστατικό απόδειξης σύνδεσης με το δημοτικό σύστημα ύδρευσης

 

22.1

Άδεια χρήσης νερού γεώτρησης (σε περίπτωση που υπάρχει στη μονάδα γεώτρηση

 

22.2

Αναλύσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο για καταλληλότητα πόσιμου νερού (σε περίπτωση που αυτό προέρχεται από γεώτρηση)

 

23

Παραστατικό/βεβαίωση που να βεβαιώνει ποια υλικά ανακυκλώνετε και με ποιον/ποιους φορέα /φορείς συνεργάζεστε

 

24

Βεβαίωση από την προμηθεύτρια Εταιρία χημικών προϊόντων ότι η παραγωγή τους είναι συμβατή με την σχετική κοινοτική οδηγία που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος

 

25

Παραστατικά (τιμολόγια) τροφίμων

VIII.1

26

Παραστατικά (τιμολόγια) φυλλαδίων, κλπ

XII.2

Αξιολόγηση / Βράβευση

Αξιολόγηση των συμπληρωμένων αιτήσεων από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, η οποία και αποφασίζει για τις βραβεύσεις.
Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων αποτελείται από εκπροσώπους Δημοσίων Υπηρεσιών, φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που σχετίζονται με τον Τουρισμό, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την προστασία της φύσης, την Υγεία και την προστασία του Καταναλωτή.

Προβολή βράβευσης

  • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βράβευσης και αποστολή των Πιστοποιητικών στις βραβευμένες Τουριστικές Επιχειρήσεις.
  • Παρουσίαση των βραβευμένων στην ιστοσελίδα του διεθνούς συντονιστή του Προγράμματος GREEN  KEY και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ελληνικής  Εταιρίας Προστασιας της Φύσης, εθνικού φορέα συντονισμού του Προγράμματος.

Διαδικασία

Πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις στις βραβευμένες ξενοδοχειακές μονάδες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια και ιδίως την παροχή συμβουλευτικών υποδείξεων, με σκοπό τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ.

Οι βραβευθέντες υποχρεούνται:

  • Να προβάλουν το Πιστοποιητικό Βράβευσης, και το αυτοκόλλητο με το οικολογικό σήμα του GREEN KEY.
  • Να διαθέτουν το πληροφοριακό υλικό, το οποίο θα πρέπει να είναι εμφανές και άμεσα προσβάσιμο.
  • Nα προβάλουν τη βράβευσή τους στην ιστοσελίδα τους, συνοδεύοντας το σχετικό κείμενο με το λογότυπο (σήμα) του Προγράμματος.
  • Nα συνδέσουν ηλεκτρονικά το σχετικό λογότυπο (σήμα) με την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος στον ιστοχώρο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.
  • Nα δημοσιοποιήσουν τη βράβευσή τους στα Μέσα Ενημέρωσης.