Κριτήρια

Τα κριτήρια του Προγράμματος GREEN KEY αφορούν στην Περιβαλλοντική Διαχείριση της τουριστικής επιχείρισης και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που πρέπει η επιχείριση να αναλαμβάνει για το προσωπικό της, τους επισκέπτες της, τους προμηθευτές της και ει δυνατόν την τοπική κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί.

Τα κριτήρια για τη βράβευση μιας επιχείρησης με το οικολογικό σήμα ποιότητας "the Green Key" χωρίζονται στις παρακάτω 12 κατηγορίες:

  • Περιβαλλοντική διαχείρηση
  • Συμμετοχή του Προσωπικού Πληροφόρηση των πελατών
  • Διαχείριση Νερού Πλύσιμο και καθαρισμός
  • Διαχείριση Απορριμμάτων
  • Ενέργεια
  • Tρόφιμα και ποτά
  • Εσωτερικό περιβάλλον
  • Kήποι και χώροι στάθμευσης
  • Πράσινες δραστηριότητες
  • Διοίκηση

Το σύνολο των κριτηρίων για τις ξενοδοχειακές μονάδες, των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων και της διαδικασίας μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω αρχείο: Κριτήρια Green Key 2016 (pdf).

Ειδικά για τα Συνεδριακά Κέντρα μπορείτε να δείτε τα κριτήρια του προγράμματος και τα υποστηρικτικά έγγραφα στο παρακάτω αρχείο: Κριτήρια του Προγράμματος Green Key για Συνεδριακά Κέντρα (pdf).

Black list χημικών και καθαριστικών (pdf).